CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VBR

Địa chỉ: 32 Đường 379, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0901799668 - 0902725379

Email: thduycd@gmail.com  Website: http://vbr.com.vn

 

Đối tác